Tisztelt Egyesületi Tagok!

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik eljöttek a közgyűlésünkre, s a választáskor leadott szavazataikkal bizalmat szavaztak az új elnökségnek. Szeretnénk ennek a bizalomnak megfelelve dolgozni, az egyesület érdekeit messzemenőkig szem előtt tartva.

Most is kihangsúlyozzuk, hogy minden jószándékú, előre mutató javaslatot, ötletet szívesen veszünk. Ezt juttassák el az elnökséghez, s az biztosan megtárgyalásra kerül. Megvalósíthatósága esetén pedig az elképzelés bekerül a megvalósítandó feladatok közé.

Köszönettel:

BSHE Elnöksége

Elnöki bemutatkozás

Kedves Horgásztársak!
Engedjék meg, hogy azoknak, akik még nem ismernek,hogy bemutatkozzam: Bálindt Zoltán vagyok!
Bajai kisgyerekként már 7évesen horgászengedéllyel rendelkeztem, melyet a Bajai Vízügyi HE-nél
váltott ki édesapám. 3 évvel később a Bajai Sporthorgász Egyesületnél lettem tag, s az egyesületet
mind a mai napig anyaegyesületemnek tekintem. Ekkor az egyesület székháza még a régi Sugovicahíd
lábánál, a Petőfi - szigeten volt megtalálható. Mai megfogalmazásban először ún. konyhai
horgászként kezdtem ismerkedni az alapokkal, majd rövid időn belül a halfogást versenyszerűen űzök
közt találtam magam. A szép emlékű Magvasi Feri bácsi által összefogott lelkes fiatalok közt jól
éreztem magam, s nemsokára az első versenyen is részt vettem. A csoporton belül jó légkör uralkodott,
segítettük egymást. A később országos hírűvé vált bajai versenysportot a fiatalabb generációban
olyan nevek fémjelezték többek közt, mint Harangos János, Tímár Lajos, Agatity Mihály, a
Pestality testvérek, s jómagam. Akiktől még sokat tanultunk, s védőszárnyaik alatt nemcsak az akkori
hazai versenyekre, hanem határainkon túlra is, az egykori Jugoszláviába is eljutottunk: Iszkeitz Kálmán,
Engert János, Hobler János. Az előbb felsorolt versenyzők a versenyzés hőskorában hosszú
éveken át öregbítették egyesületünk hírnevét nemcsak a halfogó-hanem a dobó (mai nevén casting)
versenysportban is. Mindenképp meg kell említeni még Varga György dobóversenyzőnket, s akkori
trénerét, csapattársát Békési Jánost is. Az ifjúsági korszak után továbbtanulás, pályakezdés, család
alapítás, s a gyerekek következtek. A versenyzés ebben az időszakban kissé háttérbe szorult, de a
horgászat mint kikapcsolódás megmaradt. Az egyesülethez való ragaszkodásom változatlan volt, s
Hobler János elnökké választása után közelebb kerültem az egyesületi élethez, annak hétköznapi
gondjaihoz. Petrity György elnöki tevékenysége alatt még nagyobb rálátásom lett az egyesületi
irányítás egészére. Emellett aktívan részt vettem a versenysport újra élesztésében, s a versenyek
szervezési - kapcsolat tartási ügyintézésében is. Ebben az időszakban sikerült többek közt a korábban
megszűnt kapcsolatok újra élesztése a vajdasági horgászegyesületekkel. (pl. Bezdán, Horgos,
Sombor.) Ezek a kapcsolatok a mai napig élnek, egyre szorosabbá válnak, s újabb egyesületek jelezték
felénk kapcsolat felvételi szándékukat. Egyesületünk elnöki székébe Petrity György tragikus halála
után 2017. év elején Vajda Zoltán került. Az első hónapok munkamódszere, a szükség szerinti
egyeztetések, az elnökségi ülések bizakodással töltötték el az elnökség tagjait: az elnök felvette a
szükséges tempót, meg akar felelni az elvárásoknak. Azonban az év közepe táján valami változás
történt az elnök életében, akadozni kezdett az irányítás gépezete. Lecsökkent a kommunikáció
mértéke, az információk részben/teljesen/vagy egyáltalán nem jutottak el az elnökség tagjaihoz. Ez
a folyamat egyre kedvezőtlenebbé vált, s mélypontját 2018. májusa körül érte el A vezetés minden
erőfeszítése ellenére az év hátralevő részében javulás nem mutatkozott, s így került sor a lemondás
elfogadására.
A több mint 15 évnyi vezetésben szerzett jó és kedvezőtlen ismeret alapján a jövőképet az
alábbiakban látom:
1. Kék-tó, Kubik:
- a 2018. évhez hasonló mennyiségű hal telepítése, ütemterv alapján
- törpeharcsa gyérítés folytatása
- parti növényzet, horgászhelyek karbantartása
- megfelelő szintű, hatékony halőrzés biztosítása a helyi rendvédelmi erőkkel együttműködve
/rendőrség, vízirendőrség /
- vízparti utak rendbetétele, gödrök feltöltése, elegyengetése
- a tavak vízellátását biztosító zsilip vizsgálata, szükség szerinti javíttatása, rekonstrukciója
- társadalmi munka/vagy ellenértékének felhasználása a környezet állapotának
javítása/megőrzése érdekében
2. Petőfi-szigeti telep /I.sz. telep/:
- a telep betonozott útfelületeinek állagmegóvása, szükség szerinti kijavítása
- zöldfelületek folyamatos gondozása, nyírása
- újabb 4.sz. csörlő beépítésének, üzemeltetési feltételeinek vizsgálata, megfelelő anyagi
kondíciók esetén a beruházás kivitelezése
- telep üzemeltetéséhez a szolgáltatói szerződések felülvizsgálata, szükség esetén új szerződés
megkötése
- kellő számú, munkáját odafigyeléssel végző telepőr alkalmazása
- székház szükség szerinti állagmegóvása
- a valós üzemeltetői költségrendszer kialakítása,bevezetése telep szolgáltatásait igénybe
vevők részére
-
3. II. sz. DVCS torkolati csónaktároló telep:
- csónaktárolást igénybe vevő tagjaink megfelelő érdekképviselete az üzemeltetővel történő
egyeztetéseken keresztül
4. A BSHE mint egyesület működtetése:
- a horgászegyesület mint civil szervezet ismertebbé tétele, köztudatba történő beépítése
- a jelenlegi városvezetéssel, hatósági szervezetekkel kapcsolatfelvétel, meglevők elmélyítése
(PM hivatal, Rendőrség, Vízirendészeti őrs, Vízügyi Igazgatóság, Baja Marketing Kft. )
- pályázatok kiírásának figyelemmel kísérése, pályázat íratása támogatás elnyerése végett
- a helyi írott- és elektronikus médiában folyamatos jelenlét biztosítása, tájékoztatás az
egyesületi élet eseményeiről
- a jelenlegi baráti egyesületekkel a kapcsolatok ápolása, erősítése; rendezvényeiken a
részvétel biztosítása úgy a határon belüli, mind a határon túli egyesületekkel
- megfelelően összeállított, az egyesületi élet egyes részterületein a vezetés munkáját aktív
részvétellel támogató csoport/ok/ létrehozása ( pl. telep üzemeltetői csoport az I.-és II. sz.
telep vonatkozásában; ifjúsági csoport a fiatalokkal történő foglalkoztatással kapcsolatban)
- gyermek/ifjúsági korosztály horgásszá válásához sokrétű szellemi - és gyakorlati segítségnyújtás
biztosítása, iskolák felkeresése útján. Már működő iskolai szakkörök részére hasonló
támogatás biztosítása,halfogó verseny lehetőségének biztosítása az egyesület vízterületén
- az egyesület székházában megfelelő elektronikai - és informatikai háttér biztosítása oktatási
tevékenység biztosításához.

Baja 2019.01.11. Tisztelettel: Bálindt Zoltán