ÜNNEPI NYITVA TARTÁS:

2019. december 22-től 2020. január 1-ig ügyfélszolgálatunk zárva tart.

Első nyitva tartás: 2020. január 2.

Fogási naplók leadása nyitvatartási időben 2020. február 28-ig.

Békés ünnepeket és halban gazdag új évet kíván a 

Bajai Sporthorgász Egyesület vezetősége!


2019.évi őszi haltelepítések

A tervezett haltelepítések időpontjai egyszerre

a Kék-tón és a Kubikon:

 • telepítés 2019. szeptember 20.
 • telepítés 2019. október 04.

A szokásos mennyiségeket kívánjuk telepíteni, elosztva a két vízterület közt.

A horgászat a telepítést követő nap,

reggel 600 - tól kezdődik.

Jó horgászatot, sikeres halfogást kívánunk horgásztársainknak!

Üdvözlettel:

Bajai SHE Elnöksége

Tisztelt Horgásztársak!

Az egyesület vezetősége egyeztetett az elmaradt haltelepítéssel kapcsolatban, s a következő

álláspontra jutott:

Az elmaradt utolsó, tervezett ponty telepítés okozója a közelmúlt rendkívüli, szélsőséges időjárása.

A következő meteorológiai időszak jellemzőit figyelembe véve az egyesület vezetősége úgy döntött,

hogy a telepítésre 2019. év őszén kerül sor, melynek időpontjáról a tagságot értesíteni fogjuk.

Kérjük tájékoztatásunk tudomásul vételét!

Baja, 2019. 06.17.

Bajai Sporthorgász Egyesület

Elnöksége


2019.évi tavaszi haltelepítések
A tervezett haltelepítések időpontjai egyszerre
a Kék-tón és a Kubikon:

1. telepítés 2019. március 09.
2. telepítés 2019. április 05.
3. telepítés 2019. április 18.
4. telepítés 2019. május 17.
5. telepítés 2019. június 07.
A szokásos mennyiségeket kívánjuk telepíteni, elosztva a két
vízterület közt.
A horgászat a telepítést követő nap,
reggel 6 00 - tól kezdődik.
Jó horgászatot, sikeres halfogást kívánunk horgásztársainknak!
Üdvözlettel: Bajai SHE Elnöksége

Kedves Horgásztársak!

Szíves figyelmetekbe ajánlom az alábbi tájékoztatókat: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A 2019 évi horgászengedélyek január 29- től megvehetők a BSHE irodáján !!! HORGÁSZKÁRTYA REGISZTRÁCIÓ UTÁN ,AZONNAL VÁLTHATÓ ENGEDÉLY !!!!!

A BSHE működésének két alapvető funkciója van:

 1. A horgászok igényeinek kiszolgálása:

 • Horgászjegyek biztosítása

 • Ehhez kapcsolódóan állami és Mohosz jegy árusítása

 • Magyar horgász kártya ügyintézése

 • Horgász vizsga (havonta...)

 • A saját vízen (Kék-tó) a horgászati lehetőség megteremtése (haltelepítés, halőrzés, rendezett vízpart és környezet kialakítása- (tógazda- Pataki Marci)

 1. A BSHE Petőfi szigeti telepén lévő csónakgarázsosoknak, a parton és vízen tárolt csónak tulajdonosoknak biztosítani, hogy a vízi járműveiket biztonságosan tárolni és vízre bocsátani tudják az év minden napján.

A 2019 évi Kék-tó területi jegy árak (teljes: 23.000 Ft+ tagdíj 3.000 Ft, kedvezményes: 16.000 Ft+ tagdíj 3.000 Ft) lehetővé teszi a következőket.

 • Minimum 80 mázsa hal telepítését a Kék-tóba.

 • Pataki Marci tógazda foglalkoztatását a Kéktó-Kubik vízrendszerén. Ő a garancia arra, hogy rendezett körülmények várják a vízparton a horgászokat. Bármely problémával őt lehet keresni, ha lehetséges teljesíti a kéréseket. Emellett közvetíti a vezetőség felé a felmerülő gondokat, ötleteket.

 • Allaga Antalt halőrként tudjuk foglalkoztatni. Feladata a horgászrend betartásának ellenőrzése. Reggel világosodás előtt, a délelőtti órákban és délután is végig járja a területet. Telepítésekkor természetesen fokozottabban ügyel a rendre. Allaga Antal  őt lehet hívni,keresni  ha valaki szabálytalanságot észlel, ő megfelelő módon fog reagálni a bejelentettekre.

 • Kapcsolatot létesítettünk a Bajai Vízi Rendőrséggel és a BÁCSHOSZ halőreivel is. Velünk egyeztetve segítenek a halőrzésben.

 • A Petőfi szigeten folyamatos ügyintézési lehetőséget biztosítunk az egyesület irodájában: Kedd- Péntek: 9:30- 16:00 -- Szombat: 8:00- 12:00

 • Horgászvizsga megszerzését is biztosítjuk. A vizsga havonta egy alkalommal történik, időpontok az egyesület honlapján (www.bshe.hu) megtalálhatóak.

A BSHE nonprofit szervezet, így a Petőfi szigeti telepen a csónakok tárolási díját a lehető legalacsonyabban tudjuk tartani. A nagyszámú garázs és csónaktulajdonosok okán a 2019 évben az ÉVES DÍJ garázsonként vagy csónaktárolási helyenként  25.000 Ft+ tagdíj 3.000 Ft- ÖSSZESEN 28.000 Ft.

Ezért az összegért a következő szolgáltatásokat tudjuk biztosítani:

 • Január 1-től- december 31-ig 0- 24 óráig a csónakot csörlő segítségével vízre lehet bocsátani.

 • Szezonban: április 1-től- október 31.-ig- 3 darab csörlő működik.

Téli időszakban: 1 db csörlő működik.

A szezonban: április 1-től- október 31-ig kikötő mester felügyeli a telep rendjét és szükség szerint, ha igény van rá segít megoldani a telepet használók problémáját.

A telep szolgáltatásai ezen kívül:

 • Éjjel is látó kamerarendszer

 • Víz és áram szolgáltatás

 • Wifi

 • Út és csörlő pálya biztosítása

 • Ügyintézési lehetőség: Kedd- Péntek: 9:30- 16:00 -- Szombat: 8:00- 12:00  tel:(79)-321-343


Területi jegyek ára 2019

/bacs-hosz.hu/horgaszjegy/arak/

2019 év árak az elnökség döntése alapján.

üzemeltetési költség I. telep csónakhelyenként garázsban 25 000 Ft./év + tagsági díj
üzemeltetési költség parton - dokkban 25 000 Ft./év + tagsági díj.
Kék tó teljes árú jegy 23 000. Ft./év + tagsági díj
Kék tó kedvezményezett jegy 16 000. Ft./év + tagsági díj
Ponty évi 40 db. fogható teljes árú engedéllyel
Ponty évi 20 db. fogható kedvezményezett engedéllyel
Kárász napi 3 kg. de egy héten csak 5 kg. fogható
A többi halfaj az országos rend szerint fogható.

NYILATKOZAT


Alulírott

Név:.......................................................................

Születési hely, idő:......................................................

Anyja neve:..............................................................

Állandó lakcím:.........................................................

Elérhetőségek: tel:......................................................

e-mail: .................................................

Tárolási egység: .......... db garázsban lévő tárolási hely

....... db parti tárolási hely

....... db dokkban tárolási hely

- nyilatkozom, hogy a mai napon a Bajai Sporthorgász Egyesület (6500 Baja, Petőfi sziget 5312/21 hrsz., nyilvántartási szám: 03-02-0000056) tulajdonában és üzemeltetésében lévő központi telepen a fentiekben megjelölt ...... db tárolási hellyel rendelkezem, melynek használatáért az Egyesület elnökségének döntése szerinti .................. Ft, 2019. évre vonatkozó telep-és kikötő üzemeltetési hozzájárulás összegét elfogadom és annak teljes összegét a jelen nyilatkozat aláírásával egyidejűleg készpénzben megfizettem;

- tudomásul veszem, hogy a telep-és kikötő üzemeltetési hozzájárulás megfizetésére vonatkozó kötelezettség azokban az években terhel, amely év első napján a fentiekben megjelölt tárolási hely a tulajdonomban van, vagy felette bármilyen jogcímen használati, hasznosítási jogosultságom áll fenn;

- kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben a fentiekben megjelölt tárolási hely használatának vonatkozásában bárminemű változás következik be, annak tényét a változást megelőzően, de legkésőbb az azt követő 8 napon belül az Egyesületnek bejelentem;

- kijelentem, hogy a Bajai Sporthorgász Egyesület által üzemeltetett telep- és kikötő használatának szabályait, valamint a kikötői teleprendet ismerem, az abban foglaltakat maradéktalanul elfogadom és betartom;

- tudomásul veszem, hogy a csörlő, illetve sólya használat során általam okozott károkért, balesetért felelősséggel tartozom, ezért vállalom az általam okozott, esetlegesen felmerülő kár(ok) megtérítését;

- tudomásul veszem, hogy 18 éven aluli, vagy ittas személyek a csörlőt nem üzemeltethetik; a csörlőpályán üzem közben a hajóban vagy a hajó alatt/mögött tartózkodni szigorúan tilos; csak megfelelő műszaki állapotú, vonószemmel ellátott csónak kocsi csatlakoztatható a csörlőhöz; a kötél rákötése a csónak kocsira tilos és balesetveszélyes; a csörlők használata közben kerülni kell a szakaszos üzemeltetést;

Kelt: Baja, 2019.............

a nyilatkozat tevő aláírása

A befizetést igazoló bizonylat (számla) azonosító száma: ...............................

A számla kiállítójának olvasható aláírása: ..................................................

Partnereink

Általános hozzászólások