Közlemény:

Április 8-án szerdai napon lesz a Kék tó - Kubik vízrendszerébe haltelepítés. (a telepítés napján 8:00 h-tól másnap reggel 6:00 h-ig a horgászat tilos!)

10 mázsa lesz telepítve.

Horgászni másnap reggel (04. 09. csütörtökön) lehet, reggel 6:00 - órás kezdéssel.


A hal telepítésnél ne legyen a helyszínen csoportosulás, 1-2 segítőn kívül ne legyenek nézelődők !


1. A jelenlegi járványügyi veszélyhelyzetben előírás a csoportosulások elkerülése, azaz a horgászok maradjanak az elfoglalt helyükön, ne látogassák meg szomszédjaikat !

2. A gyalogos közlekedés során is tartsanak minimum 2 méteres távolságot egymás között.  

3. A vízparton pedig minden irányban tartsák be egymástól a minimum 5 méteres távolságot. Egy horgászhelyen a horgászon kívül csak vele egy háztartásban élő személy tartózkodhat !

4. Tüsszentés, köhögés lehetőleg zsebkendőbe történjen, elfordulva a másik személy irányától !  

5. Ajánlott minden személynek, aki félti egészségét,s részére biztonságérzetet ad, használjon arcra szorosan simuló védőmaszkot!

6.  A járványhelyzetben célszerűnek tartjuk, ha a horgásztársak reggel 5:00 h előtt nem jelennek meg a vízparton, csak ezen időpont után kezdik meg helyeiket elfoglalni, s felkészülni a 6:00 h-i horgászat megkezdésére.


Figyelem: MINDEN HORGÁSZ CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE JELENIK MEG A VÍZPARTON ! A fenti szabályok és a horgászrend előírásainak betartása mindenkinek elemi érdeke ! Az idősebb korosztály, különösen a 65 év felettiek fokozottan tartsák szem előtt a fertőzés elkerülése végett a védekezés szabályait ! Hatósági ellenőrzés során a szabályok ellen vétők szankcionálásra számíthatnak !

Közlemény:


TÁJÉKOZTATÓ A KORONAVÍRUS JÁRVÁNY KAPCSÁN KIALAKULT VESZÉLYHELYZETTEL KAPCSOLATBAN:


1.A Kormány a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel 2020. március 11-én 15:00-i hatállyal az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humán járvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A Kormány a veszélyhelyzet fennállásának szükségességét folyamatosan felülvizsgálja, egyben az állampolgárok együttműködését kéri a különleges jogrenddel járó intézkedések végrehajtásában.

A horgászegyesület irodájában a jelenlegi állapotokat figyelembe véve a személyesen befizetni szándékozóktól (horgászengedély kiváltása, csónaktárolási díj, telephasználati hozzájárulás stb.) kérjük az alábbiak betartását:


a) az egyesület irodájában az ügyintézőn kívül lehetőség szerint csak 1 személy tartózkodjon

b) a várakozásra a szabadban kerüljön sor, ha ez megoldható

c) az ügyfelek egymástól minimum 2 méterre helyezkedjenek el,

d) kerüljék az üdvözlés szokásos formáit, így a kézfogást, ölelést is,

e) a forgalom eloszlásának érdekében lehetőség van az időpont egyeztetésre, telefonon, email-ben

f) a személyes találkozások számának csökkentése érdekében, akinek lehetősége van rá, azok az alábbiak szerint járjanak el:

 • Horgászengedély kiváltása: a mellékelt adatlap kitöltését követően a horgász eljuttatja igénylését email-n az egyesülethez. Az igénylő lap kitöltésekor a befizetendő összeget illetően minden esetben célszerű egyeztetni az ügyfélszolgálaton dolgozó kolléganőkkel.

tel: 79/ 321-343. A befizetést az egyesület bankszámla-számára kérjük utalni. Az átutalás megérkezése/utalás visszaigazolása becsatolása után kerülhet sor a horgászokmányok postázására, a jegyigényléstől, illetve a banki átutalástól számított 7 napon belül. Az egyesület bankszámlaszáma: OTP 11732033-20001601. Az átutaláskor a megjegyzésbe kérjük beírni a horgász nevét és a horgászkártya számát.A horgász engedély igénylése előtt mindenképpen hívja fel (79/321-343) az egyesületi irodán az ügyintézőt !!!! (hivatali idő alatt).

Hétfő: szünnap, Kedd: 9.30-16.-ig, Szerda: 9.30-16.-ig, Csütörtök: 9.30-16.-ig
Péntek: 9.30-16.-ig, Szombat: 08-12.-ig, Vasárnap: szünnap


Horgászengedély igénylő lap:

Alulírott....................................................................................... a mai napon horgászengedélyt igényelek a Bajai Sporthorgász Horgász Egyesülettől. A horgászengedély igényléséhez az alábbi adatokat biztosítom:

Igénylő neve:

Igénylő címe:

Igénylő anyja neve:

Igénylő születési helye, ideje:

Igénylő telefonszáma:

Igénylő érvényes horgászvizsga időpontja, vagy a bizonyítvány száma:

Igénylő horgászkártya száma:

Igényelt horgászengedély ára:

Igényelt horgászengedély típusa:

/több területi jegy igénylés esetén pontosan kérjük a vízterületeket megnevezni!

 • Nyilatkozom, hogy a halászattal, horgászattal, illetőleg hal fogásával (gyűjtésével) összefüggésben szabálysértési, illetve büntetőjogi felelősségemet nem állapították meg és velem szemben halvédelmi bírságot nem szabtak ki, továbbá nem állok ezekből eredő korlátozás hatálya alatt.
 • Nyilatkozom, hogy érvényes állami halász, illetve horgászjeggyel (ide értve a turista állami jeggyel) nem rendelkezem.
 • Nyilatkozom, hogy fogási naplómat határidőig leadtam.
 • Nyilatkozom, hogy a tárgyévi helyi horgászrendet megismerte.

Igénylő aláírása:

A fenti igénylést befogadtam:

Csónak tárolási díj, telepüzemeltetési hozzájárulás fizetése: 


Tisztelt garázs-és csónaktulajdonosok!

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel megkérnénk azokat a garázs és csónaktulajdonosokat, akik még nem fizették be az idei díjakat és lehetőségük van rá, akkor banki átutalással tegyék.

A személyes kontaktussal járó ügyintézés redukálását úgy az Önök, mint munkatársaink egészsége megőrzése érdekében kívánatosnak tartjuk. Így egyesületünk felajánlja mindazoknak az elektronikus úton történő ügyintézés lehetőségét, akik ezzel élni kívánnak.

Ehhez a következőket kell tenni: a Petőfi sziget I. telepet használók, garázzsal rendelkezők az egyesület bankszámlaszámára utalják át az egyesületi tagdíjat (3.000 Ft ) valamint a telep és kikötő használati díj összegét (30.000 Ft), összesen 33.000 Ft-ot. Az utalás megjegyzés rovatába írják be: befizető neve, címe; garázs száma, vagy hányas számú tárolási helyre fizetett be tavaly. Küldjék vissza a mellékelt és Önök által aláírt Nyilatkozatot.

A dunai II.sz. telepet használni szándékozók az ottani befizetés előtt, amennyiben nem kívánnak a személyes befizetés lehetőségével élni, úgy egyesületünk bankszámlaszámára utalják át a befizetendő egyesületi tagdíjat (3.000,-Ft ) és a területhasználati díjat (3.000,-Ft ) összesen 6.000 Ft-ot összeget. Az utalás megjegyzés rovatába írják be: befizető neve, címe. A visszaigazolás birtokában megtehetik a II. telep pénztárában a befizetést. Ennek részleteiről a II.sz telep üzemeltetőjénél érdeklődjenek!

Bajai Sporthorgász Egyesület bankszámlaszáma: OTP11732033-20001601

Természetesen a befizetésekkel kapcsolatban, amennyiben kérdés merül fel, munkatársaink telefonon/email-ben készséggel állnak rendelkezésre. Tel: 79/321-343

Amennyiben a 2020. évre esedékes díjakat már korábban befizették, kérjük, jelen levelünket tekintsék tárgytalannak.

Baja, 2020.március 27.A 2020 évi horgászvizsgák második időpontja:

A járvány utáni időszakban - (az időpontot jelezni fogjuk) - az egyesületi székházban.
A 2020-as évi tavaszi telepítések időpontjai (horgászat kezdőnapjai) és mennyiségei :I. március 14. szombat -- 8 mázsa

II. március 28. szombat - 8 mázsa   ---   ELMARAD !

III. április 09. csütörtök - 10 mázsa     --   LESZ TELEPÍTÉS !

IV. május 1. péntek - 8 mázsa

V. május 16. szombat - 8 mázsaTisztelt Csónaktulajdonosok!

Kérjük, hogy a gyorsabb ügyintézés miatt a Telep és kikötőhasználati díj befizetéséhez hozzák magukkal a 2019. évi kikötőhasználati igazolványt. Amennyiben változott a tárolási hely az előző évihez képest, előre egyeztessenek Németh Antival!                                                    Köszönjük!

A Kék-tavi tógondnok és halőr az alábbi telefonszámon érhető el:

Horváth Árpád - 06 - 30 - 1410 - 130


Az egyesületi vízen horgászó sporttársak ha bármilyen szabálytalanságot észlelnek, vagy a vízparton és környékén rendellenességet tapasztalnak, azt minél rövidebb időn belül jelezzék a tógondnok-halőrnek, hogy a szükséges lépéseket megtehesse. A halőr munkájának segítése minden horgász érdeke, csak közös összefogással tudjuk hatékonyan megőrizni a betelepített halakat és a vízparti környezet rendezettségét.


Társadalmi munka:


A társadalmi munkát a tógondnok (Horváth Árpád) szervezi meg több lépcsőben. Telefonon kell felvenni vele a kapcsolatot (06 - 30 - 1410 - 130).

Egyeztetni kell vele az társadalmi munka időpontját, helyszínét és az elvégzendő feladatokat.

A tógondnok felügyeli a kivitelezést és leigazolja a részvételt.


A társadalmi munkának különböző formái lehetne: horgászhelyek rendbetétele, bokrok cserjék ritkítása - kivágása, elöregedett nád levágása, utak karbantartása, gödrök feltöltése, halőrzésben vállalt aktív részvétel, stb....


Az országos horgászrend szerint az egy vízterületre megvásárolt éves területi engedéllyel összesen 100 db nemes hal fogható. (ezt a mennyiséget az adott vízkezelő korlátozhatja: pl. Sugovica 70 db, Duna bajai szakasza 70 db....).

Ebből következik, hogy ha valaki több területi jeggyel rendelkezik, akkor a fogható nemes hal mennyiség összeadódik - pl. Sugovica 70 db + Duna bajai szakasza 70 db + az összesen: 140 db nemes hal fogását teszi lehetővé.


Nemes hal: a naponta kifogható darabszámmal is védett halfajok.


A MOHOSZ által kiadott közlemény:

Az éves korlátozás, vagyis hogy "a naponta kifogható darabszámmal is védett halfajokból éves területi engedéllyel évente összesen legfeljebb 100 db fogható ki" egy adott éves területi jegyre vonatkozik.


Horgászok figyelem!

A 2019. évi fogási naplók leadási határideje 2020. 02. 28. - később is le lehet adni, de csak 3.000 - Ft plusz költséggel.

Megérkeztek a horgászjegyek

 • állami jegy
 • területi jegy a Duna bajai szakaszára
 • területi jegy a Sugovicára

 • Megérkeztek a Kék tóra váltható éves jegyek !


A Magyar Horgász Kártya regisztráció után azonnal válthatóak a horgász engedélyek (területi jegyek..) és az állami jegyek a BSHE irodán.2020 év árak az elnökség döntése alapján:üzemeltetési költség I. telep (Petőfi szigeten) csónakhelyenként garázsban   --  30.000 - Ft./év + 3.000 - Ft tagsági díj.

üzemeltetési költség parton vagy dokkban   --  30.000 - Ft./év + 3.000 - Ft tagsági díj.


2 . telep (Duna hídnál) csónakhelyenként --33.000 Ft/év  + 3.000 - Ft éves területbérleti díj + 3.000 - Ft tagsági díj.


Kék tó teljes árú éves jegy 28.000 - Ft. + tagsági díj

Kék tó kedvezményezett éves jegy 18.000 - Ft. + tagsági díj

A Kék tavon a 2020-as évben is lesz társadalmi munka, melynek a megváltása: 2.000 - Ft.

Ponty évi 40 db fogható teljes árú engedéllyel
Ponty évi 20 db fogható kedvezményezett engedéllyel
Kárász napi 3 kg, de egy héten csak 5 kg fogható

A többi halfaj az országos rend szerint fogható.


Kék tó felnőtt napi jegy 3.000 - Ft

           felnőtt heti jegy  6.000 - Ft

           ifi napi jegy            600 - Ft

           ifi heti jegy           1.000 - Ft

A Bajai SHE a 2019-es évben 96 mázsa halat telepített a Kék tó - Kubik vízrendszerébe - (56 mázsa ponty és 40 mázsa vegyes hal). Plusz süllő és csuka ivadék.

A 2020-as évben az előzetes kalkulációk szerint az előző évinél nagyobb mennyiség telepítésére lesz lehetőség.
Kedves Horgásztársak!

Szíves figyelmetekbe ajánlom az alábbi tájékoztatókat: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A BSHE működésének két alapvető funkciója van:


1. A horgászok igényeinek kiszolgálása :   • Területi horgászjegyek biztosítása

   • Ehhez kapcsolódóan Állami és Mohosz jegy árusítása

   • Magyar Horgász Kártya ügyintézése

   • Horgász vizsga (a honlapon előre feltüntetett időpontokban..)

   • A saját vízen (Kék-tó) a horgászati lehetőség megteremtése (haltelepítés, halőrzés, rendezett vízpart és környezet kialakítása- (tógazda- Horváth Árpád). tel.: (06 - 30 - 141 - 0130) • A 2020 évi Kék-tó területi jegy árak (teljes: 28.000 Ft + tagdíj 3.000 Ft, kedvezményes: 18.000 Ft + tagdíj 3.000 Ft) lehetővé teszi a következőket:


 • Minimum 90 mázsa hal telepítését a Kék-tóba.

 • Horváth Árpád tógazda foglalkoztatását a Kéktó-Kubik vízrendszerén. Ő a garancia arra, hogy rendezett körülmények várják a vízparton a horgászokat. Bármely problémával őt lehet keresni, ha lehetséges teljesíti a kéréseket. Emellett közvetíti a vezetőség felé a felmerülő gondokat, ötleteket.

 • Horváth Árpádot halőrként is tudjuk foglalkoztatni. Feladata a horgászrend betartásának ellenőrzése. Telepítésekkor természetesen fokozottabban ügyel a rendre. Horváth Árpádot lehet hívni telefonon (06 - 30 - 141 - 0130) vagy személyesen értesíteni - szabálytalanság észlelése esetén. Ő megfelelő módon fog reagálni a bejelentettekre.

 • Kapcsolatot létesítettünk a Bajai Vízi Rendőrséggel és a BÁCSHOSZ halőreivel is. Velünk egyeztetve segítenek a halőrzésben.

 • A Petőfi szigeten folyamatos ügyintézési lehetőséget biztosítunk az egyesület irodájában: (ideiglenesen) - Kedd- Péntek: 9:30- 12:00 -- Szombat: 8:00- 12:00

 • Horgászvizsga megszerzését is biztosítjuk. A vizsga előre jelzett alkalmakkor történik, időpontok az egyesület honlapján (www.bshe.hu) megtalálhatóak.2.    A BSHE Petőfi szigeti telepén lévő csónakgarázsosoknak, a parton és vízen tárolt csónak tulajdonosoknak biztosítani, hogy a vízi járműveiket biztonságosan tárolni és vízre bocsátani tudják az év minden napján.
A BSHE nonprofit szervezet, így a Petőfi szigeti telepen a csónakok tárolási díját a lehető legalacsonyabban tudjuk tartani. A nagyszámú garázs és csónaktulajdonosok okán a 2020 évben az ÉVES DÍJ garázsonként vagy csónaktárolási helyenként  30.000 Ft+ tagdíj 3.000 Ft- ÖSSZESEN 33.000 Ft.


Ezért az összegért a következő szolgáltatásokat tudjuk biztosítani:

 • Január 1-től - december 31-ig  --  0 - 24 óráig a csónakot csörlő segítségével vízre lehet bocsátani.

 • Szezonban: április 1-től - október 31-ig - 4 darab csörlő működik.

Téli időszakban: 1 db csörlő működik.

A szezonban: április 1-től - október 31-ig kikötő mester felügyeli a telep rendjét és szükség szerint, ha igény van rá segít megoldani a telepet használók problémáját.

A telep szolgáltatásai ezen kívül:

 • Éjjel is látó kamerarendszer

 • Víz és áram szolgáltatás

 • Wifi

 • Út és csörlő pálya biztosítás

 • Ügyintézési lehetőség: (ideiglenesen) Kedd- Péntek: 9:30- 12:00  Szombat: 8:00- 12:00  tel: (79)-321-343NYILATKOZAT


Alulírott

Név:.......................................................................

Születési hely, idő:......................................................

Anyja neve:..............................................................

Állandó lakcím:.........................................................

Elérhetőségek: tel:......................................................

e-mail: .................................................

Tárolási egység: .......... db garázsban lévő tárolási hely

....... db parti tárolási hely

....... db dokkban tárolási hely

- nyilatkozom, hogy a mai napon a Bajai Sporthorgász Egyesület (6500 Baja, Petőfi sziget 5312/21 hrsz., nyilvántartási szám: 03-02-0000056) tulajdonában és üzemeltetésében lévő központi telepen a fentiekben megjelölt ...... db tárolási hellyel rendelkezem, melynek használatáért az Egyesület elnökségének döntése szerinti .................. Ft, 2019. évre vonatkozó telep-és kikötő üzemeltetési hozzájárulás összegét elfogadom és annak teljes összegét a jelen nyilatkozat aláírásával egyidejűleg készpénzben megfizettem;

- tudomásul veszem, hogy a telep-és kikötő üzemeltetési hozzájárulás megfizetésére vonatkozó kötelezettség azokban az években terhel, amely év első napján a fentiekben megjelölt tárolási hely a tulajdonomban van, vagy felette bármilyen jogcímen használati, hasznosítási jogosultságom áll fenn;

- kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben a fentiekben megjelölt tárolási hely használatának vonatkozásában bárminemű változás következik be, annak tényét a változást megelőzően, de legkésőbb az azt követő 8 napon belül az Egyesületnek bejelentem;

- kijelentem, hogy a Bajai Sporthorgász Egyesület által üzemeltetett telep- és kikötő használatának szabályait, valamint a kikötői teleprendet ismerem, az abban foglaltakat maradéktalanul elfogadom és betartom;

- tudomásul veszem, hogy a csörlő, illetve sólya használat során általam okozott károkért, balesetért felelősséggel tartozom, ezért vállalom az általam okozott, esetlegesen felmerülő kár(ok) megtérítését;

- tudomásul veszem, hogy 18 éven aluli, vagy ittas személyek a csörlőt nem üzemeltethetik; a csörlőpályán üzem közben a hajóban vagy a hajó alatt/mögött tartózkodni szigorúan tilos; csak megfelelő műszaki állapotú, vonószemmel ellátott csónak kocsi csatlakoztatható a csörlőhöz; a kötél rákötése a csónak kocsira tilos és balesetveszélyes; a csörlők használata közben kerülni kell a szakaszos üzemeltetést;

Kelt: Baja, 2019.............

a nyilatkozat tevő aláírása

A befizetést igazoló bizonylat (számla) azonosító száma: ...............................

A számla kiállítójának olvasható aláírása: ..................................................

Partnereink

Általános hozzászólások