A 2021 évi állami jegyek árusítása január 9. szombaton 8 órától megkezdődik !!!!

2021 év árak (nem változtak) az elnökség döntése alapján:

üzemeltetési költség I. telep (Petőfi szigeten) csónakhelyenként garázsban -- 30.000 - Ft./év + 3.000 - Ft tagsági díj.

üzemeltetési költség parton vagy dokkban -- 30.000 - Ft./év + 3.000 - Ft tagsági díj.

2 . telep (Duna hídnál) csónakhelyenként --33.000 Ft/év + 3.000 - Ft éves területbérleti díj + 3.000 - Ft tagsági díj.

Kék tó teljes árú éves jegy 28.000 - Ft. + tagsági díj

Kék tó kedvezményezett éves jegy 18.000 - Ft. + tagsági díj

A Kék tavon a 2021-es évben is lesz társadalmi munka, melynek a megváltása: 2.000 - Ft.

Ponty évi 40 db fogható teljes árú engedéllyel
Ponty évi 20 db fogható kedvezményezett engedéllyel
Kárász napi 3 kg, de egy héten csak 5 kg fogható

A többi halfaj az országos rend szerint fogható.

Kék tó felnőtt napi jegy 3.000 - Ft

felnőtt heti jegy 6.000 - Ft

ifi napi jegy 600 - Ft

ifi heti jegy 1.000 - F

Újra lehet horgászvizsgára jelentkezni. A vizsgán résztvevőknek a MOHOSZ előírása szerint szájmaszk viselése kötelező. Az egészségügyi eszközről a vizsgázóknak saját maguknak kell gondoskodni.

Vizsga időpontok:

Óránként, 10 fős csoportokban. Maszk használata kötelező.

Érdeklődni: tel. - Tel.: (79) 321 343

Tájékoztatjuk az egyesületünknél a horgászvizsgát sikeresen letevő új horgászokat, hogy az egyesület saját vizére - Kék tó, Kubik tó - első alkalommal - 5.000,- Ft. kedvezménnyel válthatnak éves területi engedélyt. Sikeres vizsgázást kívánunk minden jelentkezőnek!

     MEGÚJULT A KÉK-TÓNÁL A GYALOGOSHÍD


A Kék-tónál a hosszú évek alatt elhasználódott gyalogoshíd megújult. A sérült, korhadt padlódeszkákat kicserélték, a váz megerősítését követően stabilizálták. Az áthaladást új korlát felszerelése teszi biztonságosabbá. A tógazda munkáját horgászok társadalmi munkában segítették.Tisztelt csörlő használók !

Felhívjuk a figyelmet, hogy a csörlő drótkötelével nem lehet a vízbe betolni a sólyakocsit, kézzel rá kell segíteni, hogy mindig feszes legyen a kötél !!! 

A héten tönkre is tette valaki a drótkötelet ( 3 napot üzemelt), ezzel közel 40.000 Ft kárt okozott az Egyesületnek ! Aki nem biztos a csörlő használatában az kérje az őrök segítségét !!!!!!!!!!

A gépekben okozott károkért, mindenki anyagilag felelős !!!!!!

Ha hibás csörlőt észlel, azonnal értesítse az ügyeletes telepőrt !!!!

Tisztelt Csónaktulajdonosok!

Kérjük, hogy a gyorsabb ügyintézés miatt a Telep és kikötőhasználati díj befizetéséhez hozzák magukkal a 2020. évi kikötőhasználati igazolványt. Amennyiben változott a tárolási hely az előző évihez képest, előre egyeztessenek Németh Antival!                                                    Köszönjük!

A Kék-tavi tógondnok és halőr az alábbi telefonszámon érhető el:

Horváth Árpád - 06 - 30 - 1410 - 130


Az egyesületi vízen horgászó sporttársak ha bármilyen szabálytalanságot észlelnek, vagy a vízparton és környékén rendellenességet tapasztalnak, azt minél rövidebb időn belül jelezzék a tógondnok-halőrnek, hogy a szükséges lépéseket megtehesse. A halőr munkájának segítése minden horgász érdeke, csak közös összefogással tudjuk hatékonyan megőrizni a betelepített halakat és a vízparti környezet rendezettségét.


Társadalmi munka:


A társadalmi munkát a tógondnok (Horváth Árpád) szervezi meg több lépcsőben. Telefonon kell felvenni vele a kapcsolatot (06 - 30 - 1410 - 130).

Egyeztetni kell vele az társadalmi munka időpontját, helyszínét és az elvégzendő feladatokat.

A tógondnok felügyeli a kivitelezést és leigazolja a részvételt.


A társadalmi munkának különböző formái lehetne: horgászhelyek rendbetétele, bokrok cserjék ritkítása - kivágása, elöregedett nád levágása, utak karbantartása, gödrök feltöltése, halőrzésben vállalt aktív részvétel, stb....

Az országos horgászrend szerint az egy vízterületre megvásárolt éves területi engedéllyel összesen 100 db nemes hal fogható. (ezt a mennyiséget az adott vízkezelő korlátozhatja: pl. Sugovica 70 db, Duna bajai szakasza 70 db....).

Ebből következik, hogy ha valaki több területi jeggyel rendelkezik, akkor a fogható nemes hal mennyiség összeadódik - pl. Sugovica 70 db + Duna bajai szakasza 70 db + az összesen: 140 db nemes hal fogását teszi lehetővé.


Nemes hal: a naponta kifogható darabszámmal is védett halfajok.


A MOHOSZ által kiadott közlemény:

Az éves korlátozás, vagyis hogy "a naponta kifogható darabszámmal is védett halfajokból éves területi engedéllyel évente összesen legfeljebb 100 db fogható ki" egy adott éves területi jegyre vonatkozik.


A Magyar Horgász Kártya regisztráció után azonnal válthatóak a horgász engedélyek (területi jegyek..) és az állami jegyek a BSHE irodán.Kedves Horgásztársak!

Szíves figyelmetekbe ajánlom az alábbi tájékoztatókat: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A BSHE működésének két alapvető funkciója van:


1. A horgászok igényeinek kiszolgálása :   • Területi horgászjegyek biztosítása

   • Ehhez kapcsolódóan Állami és Mohosz jegy árusítása

   • Magyar Horgász Kártya ügyintézése

   • Horgász vizsga (a honlapon előre feltüntetett időpontokban..)

   • A saját vízen (Kék-tó) a horgászati lehetőség megteremtése (haltelepítés, halőrzés, rendezett vízpart és környezet kialakítása- (tógazda- Horváth Árpád). tel.: (06 - 30 - 141 - 0130) • A 2021 évi Kék-tó területi jegy árak (teljes: 28.000 Ft + tagdíj 3.000 Ft, kedvezményes: 18.000 Ft + tagdíj 3.000 Ft) lehetővé teszi a következőket:


 • Minimum 90 mázsa hal telepítését a Kék-tóba.

 • Horváth Árpád tógazda foglalkoztatását a Kéktó-Kubik vízrendszerén. Ő a garancia arra, hogy rendezett körülmények várják a vízparton a horgászokat. Bármely problémával őt lehet keresni, ha lehetséges teljesíti a kéréseket. Emellett közvetíti a vezetőség felé a felmerülő gondokat, ötleteket.

 • Horváth Árpádot halőrként is tudjuk foglalkoztatni. Feladata a horgászrend betartásának ellenőrzése. Telepítésekkor természetesen fokozottabban ügyel a rendre. Horváth Árpádot lehet hívni telefonon (06 - 30 - 141 - 0130) vagy személyesen értesíteni - szabálytalanság észlelése esetén. Ő megfelelő módon fog reagálni a bejelentettekre.

 • Kapcsolatot létesítettünk a Bajai Vízi Rendőrséggel és a BÁCSHOSZ halőreivel is. Velünk egyeztetve segítenek a halőrzésben.

 • A Petőfi szigeten folyamatos ügyintézési lehetőséget biztosítunk az egyesület irodájában: (ideiglenesen) - Kedd- Péntek: 9:30- 12:00 -- Szombat: 8:00- 12:00

 • Horgászvizsga megszerzését is biztosítjuk. A vizsga előre jelzett alkalmakkor történik, időpontok az egyesület honlapján (www.bshe.hu) megtalálhatóak.2.    A BSHE Petőfi szigeti telepén lévő csónakgarázsosoknak, a parton és vízen tárolt csónak tulajdonosoknak biztosítani, hogy a vízi járműveiket biztonságosan tárolni és vízre bocsátani tudják az év minden napján.
A BSHE nonprofit szervezet, így a Petőfi szigeti telepen a csónakok tárolási díját a lehető legalacsonyabban tudjuk tartani. A nagyszámú garázs és csónaktulajdonosok okán a 2021 évben az ÉVES DÍJ garázsonként vagy csónaktárolási helyenként  30.000 Ft+ tagdíj 3.000 Ft- ÖSSZESEN 33.000 Ft.


Ezért az összegért a következő szolgáltatásokat tudjuk biztosítani:

 • Január 1-től - december 31-ig  --  0 - 24 óráig a csónakot csörlő segítségével vízre lehet bocsátani.

 • Szezonban: április 1-től - október 31-ig - 4 darab csörlő működik.

Téli időszakban: 1 db csörlő működik.

A szezonban: április 1-től - október 31-ig kikötő mester felügyeli a telep rendjét és szükség szerint, ha igény van rá segít megoldani a telepet használók problémáját.

A telep szolgáltatásai ezen kívül:

 • Éjjel is látó kamerarendszer

 • Víz és áram szolgáltatás

 • Wifi

 • Út és csörlő pálya biztosítás

 • Ügyintézési lehetőség: (ideiglenesen) Kedd- Péntek: 9:30- 12:00  Szombat: 8:00- 12:00  tel: (79)-321-343NYILATKOZAT


Alulírott

Név:.......................................................................

Születési hely, idő:......................................................

Anyja neve:..............................................................

Állandó lakcím:.........................................................

Elérhetőségek: tel:......................................................

e-mail: .................................................

Tárolási egység: .......... db garázsban lévő tárolási hely

....... db parti tárolási hely

....... db dokkban tárolási hely

- nyilatkozom, hogy a mai napon a Bajai Sporthorgász Egyesület (6500 Baja, Petőfi sziget 5312/21 hrsz., nyilvántartási szám: 03-02-0000056) tulajdonában és üzemeltetésében lévő központi telepen a fentiekben megjelölt ...... db tárolási hellyel rendelkezem, melynek használatáért az Egyesület elnökségének döntése szerinti .................. Ft, 2019. évre vonatkozó telep-és kikötő üzemeltetési hozzájárulás összegét elfogadom és annak teljes összegét a jelen nyilatkozat aláírásával egyidejűleg készpénzben megfizettem;

- tudomásul veszem, hogy a telep-és kikötő üzemeltetési hozzájárulás megfizetésére vonatkozó kötelezettség azokban az években terhel, amely év első napján a fentiekben megjelölt tárolási hely a tulajdonomban van, vagy felette bármilyen jogcímen használati, hasznosítási jogosultságom áll fenn;

- kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben a fentiekben megjelölt tárolási hely használatának vonatkozásában bárminemű változás következik be, annak tényét a változást megelőzően, de legkésőbb az azt követő 8 napon belül az Egyesületnek bejelentem;

- kijelentem, hogy a Bajai Sporthorgász Egyesület által üzemeltetett telep- és kikötő használatának szabályait, valamint a kikötői teleprendet ismerem, az abban foglaltakat maradéktalanul elfogadom és betartom;

- tudomásul veszem, hogy a csörlő, illetve sólya használat során általam okozott károkért, balesetért felelősséggel tartozom, ezért vállalom az általam okozott, esetlegesen felmerülő kár(ok) megtérítését;

- tudomásul veszem, hogy 18 éven aluli, vagy ittas személyek a csörlőt nem üzemeltethetik; a csörlőpályán üzem közben a hajóban vagy a hajó alatt/mögött tartózkodni szigorúan tilos; csak megfelelő műszaki állapotú, vonószemmel ellátott csónak kocsi csatlakoztatható a csörlőhöz; a kötél rákötése a csónak kocsira tilos és balesetveszélyes; a csörlők használata közben kerülni kell a szakaszos üzemeltetést;

Kelt: Baja, 2019.............

a nyilatkozat tevő aláírása

A befizetést igazoló bizonylat (számla) azonosító száma: ...............................

A számla kiállítójának olvasható aláírása: ..................................................