Tisztelt Csónaktulajdonosok!

Kérjük, hogy a gyorsabb ügyintézés miatt a Telep és kikötőhasználati díj befizetéséhez hozzák magukkal a 2019. évi kikötőhasználati igazolványt. Amennyiben változott a tárolási hely az előző évihez képest, előre egyeztessenek Németh Antival!                                                    Köszönjük!

Tájékoztatás

Tisztelt Horgászok!

Tájékoztatjuk egyesületünk tagságát, hogy Pataki Márton tógazda munkaviszonya 2019. 10. 31-én, Allaga Antal halőrünk munkaviszonya 2020. 01. 29-én megszűnt.

2020. 01. 01-től a halászati őr és a tógazdai tevékenységet egy személyben HORVÁTH ÁRPÁD látja el. Halőrként teljes körű jogosítványokkal rendelkezik.

Horgászok figyelem!

A 2019. évi fogási naplók leadási határideje 2020. 02. 28. - később is le lehet adni, de csak 3.000 - Ft plusz költséggel.

Megérkeztek a horgászjegyek

 • állami jegy
 • területi jegy a Duna bajai szakaszára
 • területi jegy a Sugovicára

 • Megérkeztek a Kék tóra váltható éves jegyek !


A Magyar Horgász Kártya regisztráció után azonnal válthatóak a horgász engedélyek (területi jegyek..) és az állami jegyek a BSHE irodán.2020 év árak az elnökség döntése alapján.

üzemeltetési költség I. telep csónakhelyenként garázsban   --  30.000 - Ft./év + tagsági díj
üzemeltetési költség parton vagy dokkban   --  30.000 - Ft./év + tagsági díj.

2 . telep csónakhelyenként --33.000 Ft/év +tagsági díj. 

Kék tó teljes árú éves jegy 28.000 - Ft. + tagsági díj

Kék tó kedvezményezett éves jegy 18.000 - Ft. + tagsági díj

A Kék tavon a 2020-as évben is lesz társadalmi munka, melynek a megváltása: 2.000 - Ft.

Ponty évi 40 db fogható teljes árú engedéllyel
Ponty évi 20 db fogható kedvezményezett engedéllyel
Kárász napi 3 kg de egy héten csak 5 kg fogható
A többi halfaj az országos rend szerint fogható.


Kék tó felnőtt napi jegy 3.000 - Ft

           felnőtt heti jegy  6.000 - Ft

           ifi napi jegy            600 - Ft

           ifi heti jegy           1.000 - Ft

A Bajai SHE a 2019-es évben 96 mázsa halat telepített a Kék tó - Kubik vízrendszerébe - (56 mázsa ponty és 40 mázsa vegyes hal). Plusz süllő és csuka ivadék.

A 2020-as évben az előzetes kalkulációk szerint az előző évinél nagyobb mennyiség telepítésére lesz lehetőség.

A 2020-as év telepítés időpontjai és mennyiségei :


Kedves Horgásztársak!

Szíves figyelmetekbe ajánlom az alábbi tájékoztatókat: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A BSHE működésének két alapvető funkciója van:

 1. A horgászok igényeinek kiszolgálása :

 • Horgászjegyek biztosítása

 • Ehhez kapcsolódóan Állami és Mohosz jegy árusítása

 • Magyar Horgász Kártya ügyintézése

 • Horgász vizsga (a honlapon előre feltüntetett időpontokban..)

 • A saját vízen (Kék-tó) a horgászati lehetőség megteremtése (haltelepítés, halőrzés, rendezett vízpart és környezet kialakítása- (tógazda- Horváth Árpád)


2.    A BSHE Petőfi szigeti telepén lévő csónakgarázsosoknak, a parton és vízen tárolt csónak tulajdonosoknak biztosítani, hogy a vízi járműveiket biztonságosan tárolni és vízre bocsátani tudják az év minden napján.A 2020 évi Kék-tó területi jegy árak (teljes: 28.000 Ft + tagdíj 3.000 Ft, kedvezményes: 18.000 Ft + tagdíj 3.000 Ft) lehetővé teszi a következőket:


 • Minimum 90 mázsa hal telepítését a Kék-tóba.

 • Horváth Árpád tógazda foglalkoztatását a Kéktó-Kubik vízrendszerén. Ő a garancia arra, hogy rendezett körülmények várják a vízparton a horgászokat. Bármely problémával őt lehet keresni, ha lehetséges teljesíti a kéréseket. Emellett közvetíti a vezetőség felé a felmerülő gondokat, ötleteket.

 • Horváth Árpádot halőrként is tudjuk foglalkoztatni. Feladata a horgászrend betartásának ellenőrzése. Telepítésekkor természetesen fokozottabban ügyel a rendre. Horváth Árpádot lehet hívni telefonon vagy személyesen értesíteni - szabálytalanság észlelése esetén. Ő megfelelő módon fog reagálni a bejelentettekre.

 • Kapcsolatot létesítettünk a Bajai Vízi Rendőrséggel és a BÁCSHOSZ halőreivel is. Velünk egyeztetve segítenek a halőrzésben.

 • A Petőfi szigeten folyamatos ügyintézési lehetőséget biztosítunk az egyesület irodájában: Kedd- Péntek: 9:30- 16:00 -- Szombat: 8:00- 12:00

 • Horgászvizsga megszerzését is biztosítjuk. A vizsga előre jelzett alkalmakkor történik, időpontok az egyesület honlapján (www.bshe.hu) megtalálhatóak.


A BSHE nonprofit szervezet, így a Petőfi szigeti telepen a csónakok tárolási díját a lehető legalacsonyabban tudjuk tartani. A nagyszámú garázs és csónaktulajdonosok okán a 2020 évben az ÉVES DÍJ garázsonként vagy csónaktárolási helyenként  30.000 Ft+ tagdíj 3.000 Ft- ÖSSZESEN 33.000 Ft.

Ezért az összegért a következő szolgáltatásokat tudjuk biztosítani:

 • Január 1-től - december 31-ig  --  0 - 24 óráig a csónakot csörlő segítségével vízre lehet bocsátani.

 • Szezonban: április 1-től - október 31-ig - 4 darab csörlő működik.

Téli időszakban: 1 db csörlő működik.

A szezonban: április 1-től - október 31-ig kikötő mester felügyeli a telep rendjét és szükség szerint, ha igény van rá segít megoldani a telepet használók problémáját.

A telep szolgáltatásai ezen kívül:

 • Éjjel is látó kamerarendszer

 • Víz és áram szolgáltatás

 • Wifi

 • Út és csörlő pálya biztosítása

 • Ügyintézési lehetőség: Kedd- Péntek: 9:30- 16:00 -- Szombat: 8:00- 12:00  tel: (79)-321-343


NYILATKOZAT


Alulírott

Név:.......................................................................

Születési hely, idő:......................................................

Anyja neve:..............................................................

Állandó lakcím:.........................................................

Elérhetőségek: tel:......................................................

e-mail: .................................................

Tárolási egység: .......... db garázsban lévő tárolási hely

....... db parti tárolási hely

....... db dokkban tárolási hely

- nyilatkozom, hogy a mai napon a Bajai Sporthorgász Egyesület (6500 Baja, Petőfi sziget 5312/21 hrsz., nyilvántartási szám: 03-02-0000056) tulajdonában és üzemeltetésében lévő központi telepen a fentiekben megjelölt ...... db tárolási hellyel rendelkezem, melynek használatáért az Egyesület elnökségének döntése szerinti .................. Ft, 2019. évre vonatkozó telep-és kikötő üzemeltetési hozzájárulás összegét elfogadom és annak teljes összegét a jelen nyilatkozat aláírásával egyidejűleg készpénzben megfizettem;

- tudomásul veszem, hogy a telep-és kikötő üzemeltetési hozzájárulás megfizetésére vonatkozó kötelezettség azokban az években terhel, amely év első napján a fentiekben megjelölt tárolási hely a tulajdonomban van, vagy felette bármilyen jogcímen használati, hasznosítási jogosultságom áll fenn;

- kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben a fentiekben megjelölt tárolási hely használatának vonatkozásában bárminemű változás következik be, annak tényét a változást megelőzően, de legkésőbb az azt követő 8 napon belül az Egyesületnek bejelentem;

- kijelentem, hogy a Bajai Sporthorgász Egyesület által üzemeltetett telep- és kikötő használatának szabályait, valamint a kikötői teleprendet ismerem, az abban foglaltakat maradéktalanul elfogadom és betartom;

- tudomásul veszem, hogy a csörlő, illetve sólya használat során általam okozott károkért, balesetért felelősséggel tartozom, ezért vállalom az általam okozott, esetlegesen felmerülő kár(ok) megtérítését;

- tudomásul veszem, hogy 18 éven aluli, vagy ittas személyek a csörlőt nem üzemeltethetik; a csörlőpályán üzem közben a hajóban vagy a hajó alatt/mögött tartózkodni szigorúan tilos; csak megfelelő műszaki állapotú, vonószemmel ellátott csónak kocsi csatlakoztatható a csörlőhöz; a kötél rákötése a csónak kocsira tilos és balesetveszélyes; a csörlők használata közben kerülni kell a szakaszos üzemeltetést;

Kelt: Baja, 2019.............

a nyilatkozat tevő aláírása

A befizetést igazoló bizonylat (számla) azonosító száma: ...............................

A számla kiállítójának olvasható aláírása: ..................................................

Partnereink

Általános hozzászólások