Horgászvizsga

A BÁCSHOSZ  vizsgabizottsága az alábbi időpontban és helyszínen tart horgászvizsgáztatást.

Horgászvizsga időpontja: helyszíne:

2021. november  19.(péntek) 13.00 óra 6500 Baja, Petőfi-sziget 14.

(Bajai Sporthorgász Egyesület székháza)

Újra lehet horgászvizsgára jelentkezni

A vizsgán résztvevőknek - a MOHOSZ előírása szerint - szájmaszk viselése kötelező. Az egészségügyi eszközről a vizsgázóknak saját maguknak kell gondoskodni.

Minden vizsgázó hozza magával a belépési kódját, amivel belép a HORINFO rendszerbe!

Vizsga időpontok: 2021. 04. 27.  kedd

                               2021. 04. 30. péntek

                               2021. 05. 07.  péntek

                               2021. 05. 14.  péntek

                               2021. 05. 20.  csütörtök

                               2021. 05. 28.  péntek


Érdeklődni: tel. - Tel.: (79) 321 - 343

Mindenki a saját okos készülékével vizsgázik - (laptop, tablet, okos telefon). - (a saját oldalra belépve lehet vizsgázni). A MOHOSZ újfajta V2 jelű eü nyilatkozatot tett közzé, amelynek használata 2021. április 6. óta kötelező. A tananyag lentebb letölthető._____________________________________________________________________________________________


Elmarad a horgászvizsga !!!


Újra lehet horgászvizsgára jelentkezni. A vizsgán résztvevőknek a MOHOSZ előírása szerint szájmaszk viselése kötelező. Az egészségügyi eszközről a vizsgázóknak saját maguknak kell gondoskodni.

Vizsga időpontok:

2021 március 12 péntek - 10.00 - 12.30 - 15.00

Másfél óránként, 7 fős csoportokban. Maszk használata kötelező.

Érdeklődni: tel. - Tel.: (79) 321 - 343

Mindenki a saját okos készülékével vizsgázik - (laptop, tablet, okos telefon). - (a saját oldalra belépve lehet vizsgázni).

Tájékoztatjuk az egyesületünknél a horgászvizsgát sikeresen letevő új horgászokat, hogy az egyesület saját vizére - Kék tó, Kubik tó - első alkalommal - 5.000,- Ft. kedvezménnyel válthatnak éves területi engedélyt. Sikeres vizsgázást kívánunk minden jelentkezőnek!

A horgászvizsgára történő érvényes jelentkezés feltétele a horgász regisztráció elvégzése.

A horgászvizsgára jelentkezni a horgászszövetségi informatikai rendszerben (HORINFO), a regisztráció során létrehozott személyi profil menürendszerében lehetséges, a meghirdetett vizsgahelyszínek és időpontok közüli legmegfelelőbb kiválasztásával.

A vizsgázó a vizsgára való jelentkezéssel egyidejűleg tudomásul veszi a horgászvizsgával kapcsolatos jogszabály által megállapított kötelezettségeit, az azok megszegésével járó jogkövetkezményeket és a vizsgaszabályzatban foglaltakat.

Horgászvizsgára minden, a jelentkezés napján 10. életévét betöltött személy jelentkezhet. Amennyiben a vizsgázó személy a vizsgára jelentkezés napján még nem töltötte be a 14. életévét, abban az esetben a vizsga megkezdése előtt köteles bemutatni a vizsgabizottságnak a törvényes képviselője által - a horgászvizsgán történő részvételhez - adott hozzájáruló nyilatkozatot.

A horgászvizsgára történő fel-, illetve lejelentkezésre legkésőbb a kiválasztott vizsga napját megelőző nap végéig, azaz (23:59-ig) van lehetőség.

A vizsgán csak az vehet részt, aki a "Nyilatkozat állami horgászvizsgán történő részvételhez V1" kitölti, aláírja és leadja a vizsga előtt a vizsgabizottságnak. A nyilatkozatban a vizsgázónak egyebek mellett nyilatkoznia kell arról, hogy

 • az állami horgászvizsgán önként és saját felelősségére vesz részt;

 • ismeri és betartja a MOHOSZ OHSZK a SARS-CoV-2 koronavírus okozta világjárvány magyarországi második hulláma okán elrendelt veszélyhelyzet okán elrendelt veszélyhelyzeti időszak horgászsport eseményeiről szóló hatályos eljárásrendi tájékoztatójának rendelkezéseit, illetve a versenyszabályzat járványügyi előírásait (MOHOSZ honlap);

 • indokolt esetben aláveti magát testhőmérséklet megmérésének, melyet a vizsgabizottság tagja köteles elvégezni, egyben tudomásul veszi, hogy lázas állapot esetén a vizsga helyiségébe történő belépése megtagadható, illetve a későbbiekben a vizsga helyét köteles haladéktalanul elhagyni;

 • megfertőződése esetén semmilyen kár- vagy egyéb megtérítési igényt nem terjeszt elő a MOHOSZ szervezetével, a vizsgát szervező horgászszervezettel és a lebonyolításban részt vevő személyekkel szemben, így a nyilatkozat aláírásával ezen jogról automatikusan, minden külön jogi cselekmény nélkül, visszavonhatatlanul lemond.

Az állami horgászvizsga díjmentes.

A vizsga androidos okos eszközön zajlik. Aki rendelkezik androidos okos eszközzel, saját eszközét használhatja.

Amennyiben a vizsgára jelentkezett személy nem jelenik meg a vizsgán, és a távolmaradás okát nem tudja hitelt érdemlően igazolni, akkor a következő 30 naptári napban nincs lehetősége újabb horgászvizsgára jelentkezni. Amennyiben a vizsgázó első alkalommal sikertelen vizsgát tesz, akkor 15 naptári napig, a második vagy az ezt követő sikertelen vizsga, vagy az első vizsgáról történő kizárás esetén 30 naptári napig, második alkalommal való kizárást követően pedig 60 naptári napon belül nem jelentkezhet újabb horgászvizsgára.

A vizsga időtartama 60 perc. A vizsga 45 kérdésből áll. A sikeres vizsga feltétele minimum 30 helyes válasz. A 45 vizsgakérdés 35 szakmai kérdésből és 10 képfelismeréses kérdésből áll. Az egyes kérdésekre adható válasznak nincs külön időkorlátja. Amennyiben a horgász egy kérdésre nem tudja a választ, lehetősége van azt "félretenni", s a kérdést kihagyva a következő kérdéssel foglalkozni. Miután valamennyi kérdésen végig haladt a rendszer, a meg nem válaszolt, "félretett" kérdések következnek ismét sorra. A 60 perces időkereten belül a horgásznak akár többször is lehetősége van egy-egy kérdést félretenni. Az időkeret lejártával a félretett, és meg nem válaszolt kérdések hibás válasznak számítanak.

A horgászvizsgán a vonatkozó hatályos jogszabályok járványügyi rendelkezései mellett, a helyi önkormányzati korlátozások betartása kötelező.

A vizsgára történő felkészülési anyag a HORINFO / Admin fül / Dokumentumtár felületen érhető el MOHOSZ Állami horgászvizsga tananyag címen.

Minden jelentkezőnek sikeres felkészülést és eredményes vizsgát kívánunk!

Kecskemét, 2021.02.22.

BÁCSHOSZ

NYILATKOZAT

ÁLLAMI HORGÁSZVIZSGÁN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELHEZ V1

Érvényes: A 2021. február 15-től megrendezett hivatalos vizsgák esetében

Állami horgászvizsga helye, ideje*:

.................................................................................................

*horgászvizsga csak 6.00-19.00 közötti idősávban történő lebonyolítással rendezhető

Alulírott

 • név: .........................................
 • személyazonosító igazolvány száma: .........................................
 • lakcím/tartózkodási hely/szálláshely: .........................................
 • horgász regisztrációs száma: _ _ _ _ _ _
 • státusz: vizsgabizottság elnöke, tagja, vizsgázó, kiskorú vizsgázó kísérője*

*megfelelő aláhúzandó

felelősségem teljes tudatában nyilatkozom, hogy

 • az állami horgászvizsgán önként és saját felelősségemre veszek részt;
 • ismerem és betartom a MOHOSZ OHSZK a SARS-CoV-2 koronavírus okozta világjárvány magyarországi második hulláma okán elrendelt veszélyhelyzet okán elrendelt veszélyhelyzeti időszak horgászsport eseményeiről szóló hatályos eljárásrendi tájékoztatójának rendelkezéseit, illetve a versenyszabályzat járványügyi előírásait;
 • igazolt COVID-19 vírus kapcsán kórházi kezelésre, vagy házi karantén elrendelésére esetemben és a velem közös háztartásban élő hozzátartozóim esetében 3 hónapon belül nem került sor, illetve a legalább 15 napja megszüntetett házi karantén ideje alatta vírusmentességem legalább 2 negatív teszttel dokumentálhatóan igazolttá vált*;
 • az elmúlt 30 napban nem jártam külföldön, vagy külföldről történő beutazásomat követően a vírusmentességem legalább 2 negatív teszttel dokumentálhatóan igazolttá vált*;
 • a beadott védőoltásoknak köszönhetően védettségem igazolható*;
 • a vizsgán láztalan állapotban veszek részt, közvetlen környezetemben az elmúlt 14 napban COVID-19 megbetegedés nem volt, továbbá az alábbi tünetek egyikét sem észleltem magamon és közvetlen környezetemben: láz, hidegrázás, nehézlégzés, légszomj, tartós köhögés, hasmenés, íz vagy szaglásérzék változása, erős fejfájás, szokatlan gyengeség;
 • amennyiben a fenti tünetek bármelyikét magamon és/vagy közvetlen környezetemben észlelem, a vizsgát megszakítom és erről haladéktalanul tájékoztatom a vizsgabizottságot;
 • indokolt esetben alávetem magam a testhőmérsékletem megmérésének, melyet a vizsgabizottság tagja köteles elvégezni, egyben tudomásul veszem, hogy lázas állapot esetén a vizsga helyiségébe történő belépésem megtagadható, illetve a későbbiekben a vizsga helyét köteles vagyok haladéktalanul elhagyni;
 • megfertőződésem esetén semmilyen kár- vagy egyéb megtérítési igényt nem terjesztek elő a MOHOSZ szervezetével, a vizsgát szervező horgászszervezettel és a lebonyolításban részt vevő személyekkel szemben, így a jelen nyilatkozat aláírásával ezen jogomról automatikusan, minden külön jogi cselekmény nélkül, visszavonhatatlanul lemondok.

*megfelelő jelölendő

Kelt:.............,2021.............. ..............................................

(aláírás)

Jelen nyilatkozat csak minden adat hiánytalan kitöltésével, eredeti aláírással fogadható el!

A nyilatkozatot a vizsgáztató horgászszervezet 6 hónapig köteles megőrizni.

Ügyfélszolgálat

nyitvatartás:

Hétfő: szünnap Kedd: 9.30-16.-ig Szerda: 9.30-16.-ig Csütörtök: 9.30-16.-ig

Péntek: 9.30-16.-ig Szombat: 08-12.-ig Vasárnap: szünnap

HAJÓVEZETŐI TANFOLYAMRA JELENTKEZNI LEHET, STEINER GÁBORNÁL TEL: 06-30/290-96-77